Ting man aldrig troede kunne blive muligt online
12. March 2020
Internet; find de billigste ferier på Momondo
18. May 2020
Show all

Hvad indebærer en god transskribering?

Helt grundlæggende er transskribering blot, når der er tale om overførsel fra ét tegnsystem til et andet. I praksis betyder dette i de fleste tilfælde, at der bliver gjort brug af transskribering fra tale til skrift. Her i artiklen kan du blive klogere på, hvad der karakteriserer en god transskribering, og hvad den egentlig skal kunne.

Transskribering kan gøre dine arbejdsopgaver mere overskuelige

Har du ikke beskæftiget dig med transskribering før, vil du sandsynligvis spørge dig selv; hvorfor bruger man transskriberinger? Transskriberinger kan være brugbare i mange forskellige situationer. Dette kan for eksempel være, hvis du skal skrive en artikel på baggrund af et interview.

Transskribering kan i høj grad bruges, hvis du ud fra en længere talestrøm skal bruge specifikke citater eller delelementer. Eksempelvis er transskribering i høj grad brugbart for studerende, som skal skrive en stor opgave, hvor de skal bruge viden fra en forelæsning. Ved at lade andre om den tidskrævende opgave, kan de studerende nemlig udvælge lige præcis de bidder, som de har brug for.

Overensstemmelse mellem tekstforfatter og kunde

Vælger du at outsource den tidskrævende opgave med transskribering, vil du typisk samarbejde med en tekstforfatter. For at opnå en god transskribering, er det vigtigt, at I indgår en klar aftale. Det kan for eksempel gøre en stor forskel, om små lyde som ”øh” skal medtages.

Du må derfor afgøre, hvor grundig den gode transskribering skal være. Har du eksempelvis blot brug for at få en flere timer lang forelæsning på skrift, så den bliver mere overskuelig? Eller er det nødvendigt, at den person, som du har interviewet skal citeres fuldstændig korrekt? Ved at gøre dine behov til transskriberingen klare, kan du få lige præcis den transskribering, som du ønsker.

Lyd af høj kvalitet sikrer dig det bedste resultat

Vælger du at sende en lydfil til transskribering, må du naturligvis sætte din lid til den pågældende tekstforfatter. Dog kan du også selv skabe gode forudsætninger for transskriberingen ved at være opmærksom på lydens kvalitet. Er der eksempelvis skramlen med papir eller stole nær mikrofonen, er det næsten umuligt at høre, hvad der bliver sagt.

Ved at rykke mikrofonen så tæt på taleren som muligt og undgå unødig baggrundsstøj, vil du få den bedste kvalitet af lyden. Hvis talen fremgår klokkeklart, er du sikker på, at tekstforfatteren kan få alle detaljer i talen med. På den måde kan du selv være med til at sikre, at du får en god transskribering retur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *